Gospodarstwo Szkółkarskie Grzegorz Miłoś

Adres Gospodarstwa
Kupno 498
36-145 Widełka

Telefon

537 540 537

Nr Konta  Bank Pekao

61 1240 2627 1111 0011 0464 8846

Gospodarstwo Szkółkarskie Grzegorz Miłoś jest
zarejestrowana i wpisana do rejestru producentów roślin ozdobnych,
owocowych i objęte nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i
Nasiennictwa, Nr z rejestru producentów 18/06/1932.

Do zakupu wystawiony zostaję rachunek bez vat.

Rachunek jest jednocześnie dokumentem dostawcy. Materiał
rozmnożeniowy/nasadzeniowy - jakość WE.

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od
towarów i usług na podtsawie art. 43 ust.
1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.